5. Учители професионалисти, които имат свобода и отговорност да творят и вдъхновяват 6. Изграждане на вътрешна мотивация и отговорност за собственото учене и развитие
2022-02-22T17:32:52+00:00