Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/new-school-model.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/school-environment.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/pyp.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1475.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Програма за основен етап 5.-7. клас

Програма за основен етап 5.-7. клас

В основния етап 5. – 7. клас училището продължава да развива своя МОДЕЛ, който включва: Развитие на учеща се общност със споделени ценности Позоваване на научни изследвания и утвърдени практики Гъвкава учебна рамка,…

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Цялостната визия и подход. Хората, които го правят. Учебната методика и програма.

Основното е в подхода към образователния процес и към децата. Мисията и профила на ученика…още

Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и…още

Много ни повлия и фактът, че и наши приятели ще запишат детето си в НПУ1.…още

Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи,…още

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който…още

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да…още

Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.

Привлече ни системата, в чийто център е детето. Също така въвеждането на IB, който е…още

Първоначално се заинтересувахме от системата Jump Math и запознавайки се отблизо, се убедихме в добрите…още

Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря…още

По-големите ни деца учиха по IB програма. Прочетохме публикацията на Явор Джонев в „Дневник“ и…още

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с…още

Цялостната концепция и идея за промяна на образователната система в България; системата Jump Math за…още

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха…още

IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are…още

Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се…още

Страстта и голямото желание, с което ИПО и НПУ1 се отнасят към образованието на децата.…още

Харесвам иновативните подходи в обучението на деца. Бих искал моите деца да имат достъп до…още

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още