Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/new-school-model.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/school-environment.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/pyp.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2019/05/slide1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха…още

Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата Екипът изглежда мотивиран да работи за…още

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с…още

Привлече ни системата, в чийто център е детето. Също така въвеждането на IB, който е…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят…още

Обещанието за изслушване, подкрепа и свобода.

Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който…още

Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по…още

Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат…още

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това…още

Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход: Развитие на мисленето…още

Цялостната визия и подход. Хората, които го правят. Учебната методика и програма.

Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи,…още

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който…още

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да…още

По-големите ни деца учиха по IB програма. Прочетохме публикацията на Явор Джонев в „Дневник“ и…още

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още

Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря…още

Цялостната концепция и идея за промяна на образователната система в България; системата Jump Math за…още