Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/new-school-model.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/school-environment.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/pyp.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2019/05/slide1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и…още

Основното е в подхода към образователния процес и към децата. Мисията и профила на ученика…още

Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който…още

Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата Екипът изглежда мотивиран да работи за…още

IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are…още

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха…още

Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате…още

Обещанието за изслушване, подкрепа и свобода.

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да…още

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с…още

Привлече ни системата, в чийто център е детето. Също така въвеждането на IB, който е…още

Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по…още

Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.

Без да са аранжирани по важност: Активно участие на родителите в решенията Прозрачен модел на…още

Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

Цялостната визия и подход. Хората, които го правят. Учебната методика и програма.

Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря…още

Цялостната концепция и идея за промяна на образователната система в България; системата Jump Math за…още

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това…още