Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/new-school-model.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/school-environment.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/pyp.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2017/12/IMG_20170904_102006.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Станете част от общността на Прогресивните училища – прием 2018-2019 година

Станете част от общността на Прогресивните училища – прием 2018-2019 година

Основно прогресивно училище 1 изгражда общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители,…

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Страстта и голямото желание, с което ИПО и НПУ1 се отнасят към образованието на децата.…още

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

След първата среща получих усещането, че с вас четем една и съща книга. За ИПО…още

Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.

Много ни повлия и фактът, че и наши приятели ще запишат детето си в НПУ1.…още

Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат…още

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха…още

Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход: Развитие на мисленето…още

Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който…още

Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят…още

Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по…още

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да…още

Обещанието за изслушване, подкрепа и свобода.

Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря…още

По-големите ни деца учиха по IB програма. Прочетохме публикацията на Явор Джонев в „Дневник“ и…още

IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are…още

Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате…още

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това…още