Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/new-school-model.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/school-environment.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/pyp.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2018/12/P1015124.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който…още

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още

След първата среща получих усещането, че с вас четем една и съща книга. За ИПО…още

Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата Екипът изглежда мотивиран да работи за…още

Основното е в подхода към образователния процес и към децата. Мисията и профила на ученика…още

Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи,…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

Без да са аранжирани по важност: Активно участие на родителите в решенията Прозрачен модел на…още

Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и…още

Цялостната визия и подход. Хората, които го правят. Учебната методика и програма.

Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход: Развитие на мисленето…още

Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.

Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по…още

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който…още

IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are…още

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха…още

Харесвам иновативните подходи в обучението на деца. Бих искал моите деца да имат достъп до…още

Цялостната концепция и идея за промяна на образователната система в България; системата Jump Math за…още

Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се…още

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с…още