Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/new-school-model.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/school-environment.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2016/08/pyp.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини


Warning: getimagesize(/home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/uploadshttps://school1.transform.bg/wp-content/uploads/2018/04/image4-3.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/tranpyut/school1.transform.bg/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Среща с Явор Джонев: Следващите 5 – развитие на модела на Прогресивно училище за 11-16 г. с акцент върху 5.-7. клас

Среща с Явор Джонев: Следващите 5 – развитие на модела на Прогресивно училище за 11-16 г. с акцент върху 5.-7. клас

Визионерска среща с Явор Джонев за развитието на модела на Прогресивните училища за следващите 5 години след завършване на 4. клас. Отворен разговор за пътя, който извървя Основно прогресивно училище…

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход: Развитие на мисленето…още

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това…още

Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат…още

Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате…още

Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се…още

IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are…още

Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря…още

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който…още

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още

Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и…още

Първоначално се заинтересувахме от системата Jump Math и запознавайки се отблизо, се убедихме в добрите…още

След първата среща получих усещането, че с вас четем една и съща книга. За ИПО…още

Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят…още

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха…още

Основното е в подхода към образователния процес и към децата. Мисията и профила на ученика…още

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с…още

Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата Екипът изглежда мотивиран да работи за…още