Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител по английски, прогимназия

Търсите предизвикателства и си задавате въпроси за професионалното си развитие?
Искате да сте част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции?

Фондация за образователна трансформация развива нов образователен модел, който прилага в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. В прогресивното училище интегрираме изследователско и транс/интердисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Монтесори педагогиката и следваме международни и национални стандарти, утвърждавайки нов модел на професионална учеща общност.

Ние вярваме, че всяко дете може и всеки учител може – стимулираме потенциала и подкрепяме развитието!

Ако искате да развивате английския език като част от международна програма – станете УЧИТЕЛ в прогимназиален етап в прогресивно училище пред 2022/2023 учебна година.
В какво ще се състои вашата работа на учител при нас:
 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Изисквания за заемане на ролята:
 • Висше образование, бакалавър/магистър английска филология, препоръчително с педагогическа правоспособност;
 • 3 години практически опит в преподаването на английски език на деца начален/прогимназиален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – минимум ниво B2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация.

Личностни качества, нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ние Ви предлагаме:
 • отлична работна среда в творчески екип;
 • инвестиция в регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.
Ако Ви привлича възможността да се присъедините към каузата на една иновативна и динамично развиваща се организация, изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо.
Контакт ще осъществим с одобрените по документи кандидати.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
Предварително благодарим за интереса и участието!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.


Екипът споделя:

Никол

Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което...
2022-02-17T08:40:17+00:00
Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което правим като учители и ментори в училище.

Алекс

Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна...
2022-02-17T08:44:34+00:00
Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна към по-съвременно и подходящо образование в България, допринасящо за подвигането на образователния и личностен стандарт на ученика в голям мащаб;  

Ваня

Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на...
2022-02-17T08:45:31+00:00
Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на всяко едно дете; грижовен и обичащ.

Гергана

Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални...
2022-02-17T08:47:28+00:00
Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални групи! Това е работа за цялостното развитие на децата заедно с родителите им – една общност, в която създаваме нов начин на мислене и откриване 
визуални изкуства

Росен

Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога... Живот...
2022-02-17T08:48:42+00:00
визуални изкуства
Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога… Живот с мисия да показваш различни видове „светлина“ на учениците и те самите уверено да поемат към нея…с най-силната магия – любовта!