Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител по български език и литература

Търсите предизвикателства и си задавате въпроси за професионалното си развитие?

А замисляли сте се за възможността да развиете програма по български език и литература в прогресивно училище? :

 • Да разработвате курсовете по език и литература в 6 области: слушане, говорене, четене, писане, визуален език и презентиране.
 • Да насърчавате младите хора да уважават и разбират света около себе си през езика като основен инструмент за развитие на критично мислене и изграждане на междукултурно разбирателство.
 • Да стимулирате любопитството на учениците към езика като част от изследователски процес на личностно развитие и културна идентичност, осигурявайки интелектуална рамка и подпомагайки изграждането на концептуално разбиране.

Колко предизвикателно ви звучи това?

Ако виждате Вашата професионално реализация като част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, станете УЧИТЕЛ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за прогимназиален етап в Основно прогресивно училище 1, Стрелбище.

В какво ще се състои Вашата работа на учител при нас:

 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, подходящи методи, средства и образователен инструментариум, с които да стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Необходими професионални компетенции:

 • Висше образование, специалност “Българска филология”/комбинирана специалност “Български език” с друг предмет, с придобита квалификация за учителска правоспособност;
 • Две години професионален опит в преподаване на ученици прогимназиален етап;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В1.
 • Медийна и информационна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Личностни качества и ценностни нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

Какво ви предлагаме?:

 • Възможност да сте част от екип, който развива прогресивен образователен модел, чрез най-новите образователни тенденции;
 • Регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.

 

Ако искате работата ви да носи повече смисъл за вас и другите, да участвате в процесите, да избирате как да използвате ресурсите (си); да откривате през очите на децата естествеността в ученето, а вие да отваряте това пространство и ги свързвате, кандидатствайте по тази обява като изпратите CV и мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с формалните изисквания за заемане на позицията. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител природни науки, прогимназия

Задавате ли си въпроси за професионалното си развитие?

А замисляли ли сте се за възможността да развиете природните науки като част от международна програма в прогресивно училище?
 да насочвате учениците да изследват самостоятелно и съвместно теми чрез проучване, наблюдение и експерименти;
да изследвате връзките между науката и всекидневния живот;
чрез истински примери в научните приложения, да откривате заедно с учениците   напрежението и зависимостите между науката и морала, етика, култура, икономика, политика и околна среда.

Колко предизвикателно Ви звучи това?

Ако припознавате Вашата перспектива за професионално развитие  – станете УЧИТЕЛ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ за прогимназиален етап при нас.

В какво ще се състои Вашата работа на учител по природни науки?

1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.

2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
4. Преподавате природни науки, като създавате контекст, в който:

учениците разбират и оценяват науката и нейните приложения,

възприемат науката за човешко начинание с ползи и ограничения,

развиват аналитично, изследвателско и гъвкаво мислене, като поставят въпроси, разрешават проблеми, съставят обяснения и оценяват аргументи,

развиват умения да планират и осъществяват изследвания, да оценяват доказателства и да правят заключения,

развиват чувствителност към живата и нежива околна среда,

рефлектират върху наученото и правят информирани избори.

5. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
6. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
7. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какво е необходимо да имате, за да ви е удобно в ролята на учител по природни науки?

Висше образование, специалностФизически науки“/”Химически науки“/ „Биологически науки“, педагогическа квалификаци /учителска правоспособност е предимство, (възможно е докторантура или студенти последна година);

2 години педагогически опит в преподаване на ученици в прогимназия. Опит в международни програми е предимство;

Английски езикписмено и говоримо, ниво В2;

Компютърна и медийна грамотност;

Широка обща култура и интереси;

Умения за управление на групова динамика при деца;

Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо, които изпратете на snezhina.varbanova@transform.bg.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.


Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по английски, прогимназия

Търсите предизвикателства и си задавате въпроси за професионалното си развитие?
Искате да сте част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции?

Фондация за образователна трансформация развива нов образователен модел, който прилага в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. В прогресивното училище интегрираме изследователско и транс/интердисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Монтесори педагогиката и следваме международни и национални стандарти, утвърждавайки нов модел на професионална учеща общност.

Ние вярваме, че всяко дете може и всеки учител може – стимулираме потенциала и подкрепяме развитието!

Ако искате да развивате английския език като част от международна програма – станете УЧИТЕЛ в прогимназиален етап в прогресивно училище пред 2022/2023 учебна година.
В какво ще се състои вашата работа на учител при нас:
 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Изисквания за заемане на ролята:
 • Висше образование, бакалавър/магистър английска филология, препоръчително с педагогическа правоспособност;
 • 3 години практически опит в преподаването на английски език на деца начален/прогимназиален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – минимум ниво B2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация.

Личностни качества, нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ние Ви предлагаме:
 • отлична работна среда в творчески екип;
 • инвестиция в регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.
Ако Ви привлича възможността да се присъедините към каузата на една иновативна и динамично развиваща се организация, изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо.
Контакт ще осъществим с одобрените по документи кандидати.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
Предварително благодарим за интереса и участието!

Педагог следобедни дейности

Обичате ли децата?
Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?
Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да  ги учите?

Може би тогава искате да сте педагог следобедни дейности в прогресивно училище? – ние търсим точно Вас, да се присъедините към екипа ни за учебната 2022/2023 година!

Ако изберете да работите с нас, ще бъдете включени в интензивна обучителна програма и практика, която ще Ви подготви за ролята в прогресивно училище, която изглежда така:

 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с надграждане на учебно съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексии.
 5. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

 • Висше образование, специалности начална/предучилищна педагогика или в процес на завършване;
 • Практически опит в преподаването на група деца (от 6 до 12 години) във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Писмено и говоримо английски език – минимум ниво В1;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация.
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Откритост, позитивност и обич към децата;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Любознателност и готовност за самоусъвършенстване.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.

  Екипът споделя:

  Никол

  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което...
  2022-02-17T08:40:17+00:00
  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което правим като учители и ментори в училище.

  Алекс

  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна...
  2022-02-17T08:44:34+00:00
  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна към по-съвременно и подходящо образование в България, допринасящо за подвигането на образователния и личностен стандарт на ученика в голям мащаб;  

  Ваня

  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на...
  2022-02-17T08:45:31+00:00
  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на всяко едно дете; грижовен и обичащ.

  Гергана

  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални...
  2022-02-17T08:47:28+00:00
  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални групи! Това е работа за цялостното развитие на децата заедно с родителите им – една общност, в която създаваме нов начин на мислене и откриване 
  визуални изкуства

  Росен

  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога... Живот...
  2022-02-17T08:48:42+00:00
  визуални изкуства
  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога… Живот с мисия да показваш различни видове “светлина” на учениците и те самите уверено да поемат към нея…с най-силната магия – любовта!