Подходи към ученето

Untitled-2

Подходите за учене подкрепят овластяването на учениците в процеса на тяхното формиране като учещи.

Те са интегрирани като образователни цели на всеки дисциплинарен урок и се учат целенасочено като специфични умения по време на наставническите срещи.