Български прогресивни училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

За учебната 2022/2023 година училището ще приема ученици подготвителен клас и първи клас

Първи подготвителен – 5-годишни

Втори подготвителен  – 6-годишни.

Първи клас – Изискванията на училището за възраст е в годината на прием детето да навършва 7 години.

Прием в други класове се извършва по индивидуална заявка.