Екип

В български прогресивни училища създаваме общност от професионалисти. Общност, която непрекъснато учи. Ние създаваме, творим обучителния процес. Основният начин, по който се развиваме като организация, е да осигурим на учители и педагози условия да проектират образователния процес, включително необходимите материали и ресурси, да планират адекватно за нуждите на всяко дете. Условия да рефлектират и критикуват заедно с колегите си. Да разполагат с най-добрата информация и доказани световни практики. Да прилагат иновации, които обаче са подложени на обективната оценка на въздействието.

Отношенията между членовете на общността са пълни с уважение, топлота, грижа, разбиране и подкрепа. Всеки заема важна част от пъзела, който заедно подреждаме в цялост.

 

Екипът – голямото ни богатство

 

Всеки член на екипа вярва, че може да бъде част от промяната, която иска да вижда в образованието. Целта е да се изградят знаещи, уверени и самостоятелни личности, които да могат да взимат решения и да бъдат щастливи с изборите, които правят.

Екипът съчетава по естествен начин различни социални роли в живота на малчуганите – преподавател, организатор, ментор и приятел. Присъединили сме към нашето място хора, които знаят кога да отстъпят крачка назад, но и не се страхуват да “увеличат скоростта”.

Добри и подкрепящи, строги, но справедливи. Усмихнати и весели. И още куп други качества ще забележите в личностите, които ни подкрепят и с които израстваме заедно.

Ръководство

Мария Немска
Оперативен мениджър

Учители начален етап

Катя Караджова
Педагогически съветник/учител по математика 4. клас
Ваня Йорданова
Учител подготвителен клас
Олег Луканов
Учител подготвителен клас
Емилия Стоянова
Учител подготвителен клас
Неда Грамадска
Учител 1. клас
Кристина Нейчева
Учител 1. клас
Гергана Петкова
Учител 2. клас
Веселина Джамбазова
Учител 2. клас
Таня Трополинова
Учител 3. клас
Боряна Тодорова
Учител 4. клас
Габриела Йорданова
Учител английски език
Радина Миндева
Учител по английски език и Координатор департамент английски език
Калина Григорова
Учител музика
Росица Георгиева
Организатор стопански дейности

Учители прогимназиален етап

Пенка Петрова
Учител английски език с развитие в MYP Coordinator
Мариана Бакърджиева
Учител български език и литература 6. и 7. клас
Ивета Стоянова
Учител български език и литература 5.клас и 3. клас; учител по драма
Богдана Денчева
Учител английски език
Климент Климентов
Учител математика
Габриела Бандрова-Талева
Учител социални науки
Георги Туджаров
Учител социални науки
Стефан Семерджиев
Учител природни науки
Невяна Христова
Учител изобразително изкуство
Мориел Георгиева
Учител музика
визуални изкуства
Росен Узунов
Учител драма
Десислава Нейкова
Учител спорт
Людмила Цветкова
Психолог, прогимназиален етап