Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Свободни места

Първа подготвителна група

5-годишни

Първа подготвителна група

6-годишни

 

Първи клас
0 0 0

Стъпки на приемната процедура

1. стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на формуляр за кандидатстване.

3. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според обстановката в страната.

4. стъпка: Опознавателна среща

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

6. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации.

7. стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school1@transform.bg.

График за дни на отворените врати

Ден Час
19.11.2022 г. 09:30 – 15:00 ч.
14.01.2023 г. 10:00 – 11:30 ч.
11.02.2023 г. в процес на планиране

График и етапи на приемната процедура

Етапи на приемната процедура I етап II етап III етап IV етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 20. – 30.11.22 04. 12. 22-04.01.23 05.-18.01.23 19.01-03.02.23
Изпращане на покани до родителите за среща 01.12.22 05.01.23 19.01.23  03.02.23
Опознавателна среща 09.12.22  13.01.23 27.01.23 10.02.23* при останали свободни места

Обратна връзка и вземане на решение за записване.

Подаване на заявление и допълнителни срещи и консултации.

12.-15.12.22  16.- 19. 01.23 30.01-02.02.23 13-16.02.23
Сключване на договор за обучение 19.-23.12.22  20-27.01.23 03.-13.02.23 17-28.02.23

* Административна такса приемна процедура – 125 евро. Тя включва администриране, организация и комуникация по време на приемната процедура. Таксата се заплаща при подаване на заявление за прием.

Български прогресивни училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

За учебната 2022/2023 година училището ще приема ученици подготвителен клас и първи клас

Първи подготвителен – 5-годишни

Втори подготвителен  – 6-годишни.

Първи клас – Изискванията на училището за възраст е в годината на прием детето да навършва 7 години.

Прием в други класове се извършва по индивидуална заявка.

Общите критерии за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Детайлни критерии за прием на децата

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

 • Работа с дидактически материали
 • Работни листове

УЧИЛИЩНА ЗРЯЛОСТ

 • Адаптация в нова среда
 • Комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни
 • Управление на емоциите

Специални образователни потребности

 • Подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване
 • Капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със специални потребности
 • Готовност на родителите да осигурят допълнителнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището

Детайлни критерии за присъединяване на родителите към общността

 • Готовност за доверие към образователния модел и към училището като професионална организация
 • Уважение и етичност
 • Адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност
 • Зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност
 • Готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация
 • Готовност за учене и промяна в семейството
 • Искреност и откритост
За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school1@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 194 953