Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Свободни места

Първа подготвителна група

5-годишни

Първа подготвителна група

6-годишни

 

Първи клас
5 5 9

 

Стъпки на приемната процедура

1. стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2.стъпка: Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на формуляр за кандидатстване.

3.стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи. Заедно с поканата се изпраща и въпросник за родители.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват в училище. Детето влиза в групата на настоящ подготвителен клас и прекарва времето от 08.30 до 13.00 ч. с класа.

4.стъпка: Опознавателна среща

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

Същия ден родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на която ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5.стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

6.стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации.

7.стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school1@transform.bg.

Български прогресивни училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

За учебната 2024/2025 година училището ще приема ученици подготвителен клас и първи клас

Първи подготвителен – 5-годишни

Втори подготвителен  – 6-годишни.

Първи клас – Изискванията на училището за възраст е в годината на прием детето да навършва 7 години.

Прием в други класове се извършва по индивидуална заявка.

Общите критерии за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Детайлни критерии за прием на децата

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

 • Работа с дидактически материали
 • Работни листове

УЧИЛИЩНА ЗРЯЛОСТ

 • Адаптация в нова среда
 • Комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни
 • Управление на емоциите

Специални образователни потребности

 • Подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване
 • Капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със специални потребности
 • Готовност на родителите да осигурят допълнителнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището

Детайлни критерии за присъединяване на родителите към общността

 • Готовност за доверие към образователния модел и към училището като професионална организация
 • Уважение и етичност
 • Адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност
 • Зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност
 • Готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация
 • Готовност за учене и промяна в семейството
 • Искреност и откритост
За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school1@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 194 953

Опишетe.
Опишетe.
Опишетe.