Прогресивно училище - сграда Стрелбище

За контакти

София, ул. "Твърдишки проход" 18

school1@transform.bg

+359 882 741 944; +359 876 302 984

Административна информация - Основно прогресивно училище 1 - София

Частно основно училище „Прогресивно образование“

Удостоверение № 83/от дата 10.07.2017 – Институцията е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на основание заповед № РД 14-213/06.07.2017г на Министъра на образованието и науката

ЕИК/ДДС № BG204645858

Адрес: гр. София, ул. Нишава 107
МОЛ: Явор Людмилов Джонев

Директор: Диана Робова

Оперативен мениджър: Мария Немска

Банкова информация
IBAN:BG59UNCR70001522982719

SWIFT (BIC): UNCRBGSF
УниKредит Булбанк АД