Прогресивно училище - сграда Стрелбище

За контакти

София, ул. "Твърдишки проход" 18

school1@transform.bg

+359 877 194 953

Административна информация - Основно прогресивно училище 1 - София

Частно основно училище „Прогресивно образование“

Удостоверение № 83/от дата 10.07.2017 – Институцията е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на основание заповед № РД 14-213/06.07.2017г на Министъра на образованието и науката

ЕИК/ДДС № BG204645858

Адрес: гр. София, ул. Нишава 107
МОЛ: Явор Людмилов Джонев

Директор: Диана Робова

Оперативен мениджър: Мария Немска

Банкова информация
IBAN:BG59UNCR70001522982719

SWIFT (BIC): UNCRBGSF
УниKредит Булбанк АД

Училището се притежава изцяло от Фондация за образователна трансформация (ЕИК 177196885).

Фондация за образователна трансформация с ЕИК 177196885 е организация с нестопанска цел в обществена полза, регистрирана в България с рег. № 20170828025 по ЗЮЛНЦ. Фондацията извършва дейности само в съответствие със своята социална общественополезна мисия, както и ограничени търговски дейности за финансова и структурна устойчивост в съответствие с каузалната си мисия.

Научете повече за фондацията ТУК.