Основно прогресивно училище 1 - Стрелбище

София, ул. "Твърдишки проход" 18

school1@transform.bg

+359 876 302 984

Административна информация
Фондация за образователна трансформация с ЕИК 177196885 е организация с нестопанска цел в обществена полза, регистрирана в България с рег. № 20170828025 по ЗЮЛНЦ. Фондацията извършва дейности само в съответствие със своята социална общественополезна мисия, както и ограничени търговски дейности за финансова и структурна устойчивост в съответствие с каузалната си мисия.