Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.06.2021 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.09.2021 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 11.07.2022 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 07.10.2022 г.

Прилож.9 ОПУ1 2022-3

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 10.01.2023 г.

Прилож.9 ОПУ1 2022-4