Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.06.2021 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.09.2021 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 11.07.2022 г.