Етапи на приемната процедура I етап II етап III етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата
Изпращане на покани до родителите за среща

Обратна връзка и вземане на решение за записване.

Подаване на заявление и допълнителни срещи и консултации.

Сключване на договор за обучение

* Административна такса приемна процедура – 125 евро. Тя включва администриране, организация и комуникация по време на приемната процедура. Таксата се заплаща при подаване на заявление за прием.

Свободни места:

Пети клас Шести клас
3 0
Критерии за ученици
Езикови компетентности на роден език (БЕЛ) Езикови компетентности на чужд език (английски език) Математика и природни науки
Четивна грамотност Четене с разбиране Операции с естествени числа
Създаване на текст Създаване на текст Чертаене и измерване на ъгъл
Езикова култура – приложение на езика Езикова култура – приложение на езика (граматика) Превръщане на мерни единици
Работа с диаграма/таблица
Решаване на геометрична задача. Решаване на текстова задача
Хранителни вериги. Пространствени отношения – път, разстояние
УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ
Умения за мислене: логическо, критическо, креативно мислене Комуникационни умения: грамотност, обмен на информация Социални умения: емоционална интелигентност, свързване с другите, работа в екип, следване на инструкция, самоуправление (планиране, управление на времето)
За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формата по-долу.

Уважаеми родители,

ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали заявка чрез формуляра за кандидатстване, моля пишете на admissions.school1@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 194 953