Свободни места и график за прием

Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия пета поредна година. Общността на Български прогресивни училища вече включва три училища в София и Варна благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Първа подготвителна група – 5-годишни Втора подготвителна група – 6-годишни
10 15

 

Първи клас

8

 

I. Стъпки на приемната процедура

1. стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на заявката за интерес.

3. стъпка Подаване на заявление за прием.

Свалете и попълнете заявление за прием за учебната 2021-2022 г

Заявленията се изпращат на admissions.school1@transform.bg.

4. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според обстановката в страната.

5. стъпка: Опознавателна среща

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

6. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

7. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации.

8. стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school1@transform.bg.

График и етапи на приемната процедура

Първи етап на прием

От 1. Декември Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата
  Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на заявката за интерес.
От 11. Декември до 06. Януари Подаване на заявление за прием.

 

07. Януари Изпращане на покани до родителите за среща
14. Януари Опознавателна среща
17. Януари – 21. Януари Обратна връзка и вземане на решение за записване. Подаване на заявление и допълнителни срещи и консултации.
24. Януари до 4. Февруари Сключване на договор за обучение

Втори етап

От 1. Декември Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата
  Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на заявката за интерес.
10 – 20. Януари Подаване на заявление за прием.

 

21. Януари Изпращане на покани до родителите за среща
28 . Януари Опознавателна среща
31 Януари – 04. Февруари Обратна връзка и вземане на решение за записване. Подаване на заявление и допълнителни срещи и консултации.
07 – 18. Февруари Сключване на договор за обучение

Трети етап

От 1. Декември Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата
  Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на заявката за интерес.
24.Януари до 03. Февруари Подаване на заявление за прием.

 

04. Февруари Изпращане на покани до родителите за среща
11. Февруари Опознавателна среща
14 – 18. Февруари Обратна връзка и вземане на решение за записване. Подаване на заявление и допълнителни срещи и консултации.
21.Февруари – 04. Март Сключване на договор за обучение

Четвърти етап

От 1. Декември Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата
  Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на заявката за интерес.
14 – 24 Февруари Подаване на заявление за прием.

 

25. Февруари Изпращане на покани до родителите за среща
04. Март Опознавателна среща
07 – 11. Март Обратна връзка и вземане на решение за записване. Подаване на заявление и допълнителни срещи и консултации.
14 – 25. Март Сключване на договор за обучение

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формата по-долу.

Уважаеми родители,

ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали заявка чрез контактната форма, моля пишете на admissions.school1@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 882 741 944