9. Екосистема, осигуряваща професионално развитие и управление на качеството 10. Специални програми по взаимоотношения/здраве/благоденствие и мислене/учене/творчество
Прочети повече

7. Изследователска програма в синергия с дисциплинарното учене 8. Учеща общност, в която родителите са партньори
Прочети повече

5. Учители професионалисти, които имат свобода и отговорност да творят и вдъхновяват 6. Изграждане на вътрешна мотивация и отговорност за собственото учене и развитие
Прочети повече

3. Образователен модел, основан на International Baccalaureate и водещи световни практики 4. Приемаща атмосфера и индивидуален подход за цялостно развитие на личността
Прочети повече

1. Ясна визия на качествено образование за по-добро бъдеще 2. Система от ценности, която възпитава и формира всички отношения в общността  
Прочети повече
Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога… Живот с мисия да показваш различни видове “светлина” на учениците и те самите уверено да поемат към нея…с най-силната магия – любовта!
Прочети повече
Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални групи! Това е работа за цялостното развитие на децата заедно с родителите им – една общност, в която създаваме нов начин на мислене и откриване 
Прочети повече
Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на всяко едно дете; грижовен и обичащ.
Прочети повече
Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна към по-съвременно и подходящо образование в България, допринасящо за подвигането на образователния и личностен стандарт на ученика в голям мащаб;  
Прочети повече
Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което правим като учители и ментори в училище.
Прочети повече