3. Образователен модел, основан на International Baccalaureate и водещи световни практики 4. Приемаща атмосфера и индивидуален подход за цялостно развитие на личността
2022-02-22T17:31:50+00:00