Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата Екипът изглежда мотивиран да работи за децата първо Утвърдената международна програма IB Будни родители
Прочети повече

Първоначално се заинтересувахме от системата Jump Math и запознавайки се отблизо, се убедихме в добрите й страни. След това се запознахме с образованието, което се предлага от системата на Министерството, и се убедихме в лошото й качество. НПУ ни привлече с идеите си за цялостно 
Прочети повече

Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход: Развитие на мисленето и логиката Обучение чрез изследване Индивидуален подход с оценка на напредъка и обсъждане с родителите Билингвално обучение Учене извън училището Представените преподаватели като екип като начин на мислене и визия
Прочети повече

По-големите ни деца учиха по IB програма. Прочетохме публикацията на Явор Джонев в „Дневник“ и ни хареса идеята и желанието за промяна в образованието в България. Харесахме идеите, принципите, визията и организацията след това.
Прочети повече

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това да го научи да обича да учи, да се развива и постоянно да търси и да постига целите си.
Прочети повече

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти 2. Учене чрез игри, в т.ч. и навън, сред природата 3. Създаване на училищна общност деца-учители-родители.
Прочети повече

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който спомага за развитието на отговорни, емоционално съобразителни и интелигентни личности. Личности, които да могат сами да вземат решения и да поемат отговорността за тях. Благодарим на екипа на НПУ1, че 
Прочети повече

Обещанието за изслушване, подкрепа и свобода.
Прочети повече

IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are encouraged to contribute to enhance school experience; organization is lead by a person with management experience of a software development company; reasonable school fee; ambitious teachers team; intensive study of 
Прочети повече

Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се изгради широка обща култура и способност за справяне с различни ситуации.
Прочети повече
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите.
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България.
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение