В основния етап 5. – 7. клас училището продължава да развива своя МОДЕЛ, който включва: Развитие на учеща се общност със споделени ценности Позоваване на научни изследвания и утвърдени практики Гъвкава учебна рамка, която позволява динамично интегриране на утвърдени световни образователни модели в съгласие в мисията и принципите 
Прочети повече