Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с теория; екип на НПУ