Без да са аранжирани по важност:

  • Активно участие на родителите в решенията
  • Прозрачен модел на финансиране/ценообразуване
  • Хората, които ще провеждат обучението
  • Фигурите на мениджмънта
  • Визията за обучение/образование
  • Селекцията на хора (родителите) с подобни на нашите виждания