• Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата
  • Екипът изглежда мотивиран да работи за децата първо
  • Утвърдената международна програма IB
  • Будни родители