По-големите ни деца учиха по IB програма. Прочетохме публикацията на Явор Джонев в „Дневник“ и ни хареса идеята и желанието за промяна в образованието в България. Харесахме идеите, принципите, визията и организацията след това.