Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се изгради широка обща култура и способност за справяне с различни ситуации.