Страстта и голямото желание, с което ИПО и НПУ1 се отнасят към образованието на децата. Задълбочените познания за съвременните и най-ефективни методи на обучение.