Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания за това как е подходящо да се обучават децата ми.