Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който мисли като мен.“ Много се надяваме това да е гледната точка на всички, които са въвлечени в проекта. Изборът ни не беше лесен, но мислим, че избрахме правилното училище.