Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по международни стандарти.