Учителят възприема себе си като един от многото източници на информация.

Учителят конструира значими за учениците контексти.

Учителят помага на учещите сами да конструират модели и подходи, които да следват.

Учителят организира ученето и говоренето около концептуално обединени проблеми и противоречиви ситуации, които провокират интелектуалното усилие и емоции, вземане на решения и намиране на аргументи.

Учителят създава и поддържа “мрежи” от значения и смисли, които могат да бъдат разглеждани от различни переспективи.

Обучението е построено върху планиране и внимание върху това, какво ще прави ученикът

Планирането на преподаването чрез установяване на предишните знания на учениците и на възможности за познавателни преживявания – едновременно чрез учебната програма и чрез всички аспекти на образователната среда.

Създаване на условия, в които децата могат да учат като проверят и преразгледат моделите си, създават връзки между предишните си и настоящите си възприятия, имат свободата да достигнат до свой собствен смисъл, получават напътствия, споделят.

Учителят делегира част от отговорността на учениците, поддържайки напрегнато равновесие между водачеството си и ученическата инициативност. Той ползва емпиричния и интелектуалния опит на учещите, интересите и мисловните им търсения, за да управлява урока.

Учителят създава среда, в която учениците разполагат безусловно с отчетливи оценителски критерии и винаги могат сами да оценят собствените си постижения, непрекъснато са в течение на собственото си развитие.

Като започват от досегашните знания на учениците и като изпитват и развиват предишните им концепции и понятия, учителите възпитават способността за истинско разбиране. Учителят организира процеса на разглеждането и преразглеждането на концепциите, води учениците към способността да оценяват идеи, които надхвърлят границите на учебните дисциплини, както и към усещане за същността на всеки учебен предмет. Подхождайки към тези концепции от различни перспективи, учениците постепенно задълбочават концептуалното си мислене.

Трансдисциплинарните единици, в които чрез концепциите се поддържат и структурират изследванията на темите, предоставят контекст, в който учениците могат да мислят и същевременно да придобиват жизненоважни знания, умения и нагласи.