Свободни места и график за прием

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Свободни места

Първа подготвителна група

5-годишни

Първа подготвителна група

6-годишни

Първи клас
0 0 0

Стъпки на приемната процедура

1. стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на формуляр за кандидатстване.

3. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според обстановката в страната.

4. стъпка: Опознавателна среща

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

6. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации.

7. стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school1@transform.bg.

График за дни на отворените врати

Ден Час
19.11.2022 г. 09:30 – 15:00 ч.
14.01.2023 г. 10:00 – 11:30 ч.
11.02.2023 г.  в процес на планиране
Етапи на приемната процедура I етап II етап III етап IV етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 20.- 30.11.22 04. 12. 22-04.01.23 05.-18.01.23 19.01-03.02.23
Изпращане на покани до родителите за среща 01.12.22 05.01.23 19.01.23 03.02.23
Опознавателна среща 09.12.22 13.01.23 27.01.23

10.02

* при останали свободни места

Обратна връзка и вземане на решение за записване.

Подаване на заявление и допълнителни срещи и консултации.

12.-15.12.22 16.- 19. 01.23 30.01-02.02.23 13-16.02.23
Сключване на договор за обучение 19.-23.12.22 20-27.01.23 03.-13.02.23 17-28.02.23

* Административна такса приемна процедура – 125 евро. Тя включва администриране, организация и комуникация по време на приемната процедура. Таксата се заплаща при подаване на заявление за прием.

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school1@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 194 953