Свободни места и график за прием

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Свободни места

Първа подготвителна група

5-годишни

Първа подготвителна група

6-годишни

Първи клас
0 0 0

Стъпки на приемната процедура

1. стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на формуляр за кандидатстване.

3. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според обстановката в страната.

4. стъпка: Опознавателна среща

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

6. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации.

7. стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school1@transform.bg.

График за дни на отворените врати

Ден Час
11.12.2021 г. 09:30 – 15:00 ч.
22.01.2022 г. 09:30 – 15:00 ч.
18.02.2022 г. 17:00 – 18:30 ч.

График и етапи на приемната процедура

Етапи на приемната процедура I етап II етап III етап IV етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 11.12.21 – 06.01.22 10.-20.01.22 24.01.-03.02.22 09.-18.02.22
Изпращане на покани до родителите за среща 07.01.22 21.01.22 04.02.22 18.02.22
Опознавателна среща 14.01.22 28.01.22 11.02.22 25.02.22* при останали свободни места
Обратна връзка и вземане на решение за записване.

Подаване на заявление и допълнителни срещи и консултации.

17.-21.01.22 31.01.-04.02. 14.-18.02.22 28.02.-04.03.22
Сключване на договор за обучение 24.01.-07.02.22 07-18.02. 21.02.-04.03.22 07.-18.03.22

* Административна такса приемна процедура – 180лв. Тя включва администриране, организация и комуникация по време на приемната процедура. Таксата се заплаща при подаване на заявление за прием.

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school1@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 194 953