Свободни места и график за прием

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Свободни места

Първа подготвителна група

5-годишни

Първа подготвителна група

6-годишни

Първи клас
5 5 9

Стъпки на приемната процедура

1. стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2.стъпка: Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на формуляр за кандидатстване.

3.стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи. Заедно с поканата се изпраща и въпросник за родители.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на в училище. Детето влиза в групата на настоящ подготвителен клас и прекарва времето от 08.30 до 13.00 ч. с класа

4.стъпка: Опознавателна среща

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

Същия ден родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5.стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

6.стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации.

7.стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school1@transform.bg.

 

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school1@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 194 953

Формуляр за кандидатстване

Опишетe.

Опишетe.

Опишетe.