Световен опит

Прогресивният образователен модел интегрира и развива синергично световно признати педагогически практики и системи:

 • International Baccalaureate – цялостна образователна система, основана на изследователско учене с 4000 училища в цял свят и 40-годишно развитие
 • Подготвена среда, която стимулира естественото развитие на децата за учене, самоконтрол, добри взаимоотношения, планиране, умения за решаване на проблеми, творческо и критическо мислене.
 • JUMP Math – развива потенциала на всяко дете, като осигурява дълбоко разбиране на математическите концепции и умения и изгражда вътрешна мотивация за учене
 • Responsive Classroom за изграждане на конструктивни взаимоотношения в класа
Компетентностен интеграл

Образователният процес изгражда компетентностен интеграл:

Знания (принципи/модели, процеси, факти + концепции) +

Умения (аналитични, синтезни, творчески)

на основата на

Нагласи (личностни, социални) + Навици

умножени по

Практически опит и преживявания

4 размерности

Образователният процес има четири основни измерения:

Универсални/мета компетентности <-> Дисциплини  <-> Концепции

интегрирани чрез

Трансдисциплинарни изследователски проекти и преживявания

Универсални компетентности / Мета-предмети:

 1. Взаимоотношения и личностно развитие
 2. Мислене и творчество
 3. Комуникация, диалог и преговори
 4. Инициативност, планиране и изпълнение
 5. Благополучие, здраве и устойчивост

6. Култури и практическа философия

Дисциплини / Предмети/Проекти
 1. Български език, литература и култура
 2. Математика, моделиране и решаване на проблеми
 3. Английски език и световни култури
 4. История, география и световни цивилизации
 5. Природни науки – физика, химия, биология, екосистеми
 6. Социални науки – антропология, психология, общества, икономика
 7. Информатика и технологии
 8. Изпълнителни изкуства и медии – драма, танц, музика, филм
 9. Изобразителни изкуства – живопис, скулптура, естетика
 10. Спорт и физическа култура

Трансдисциплинарни изследователски проекти:

 1. Изследвания по трансдициплинарни теми
 2. Научно-технологични проекти (индивидуални и екипни)
 3. Артистично-социални проекти (индивидуални и екипни)
 4. Учене чрез общностно взаимодействие
 5. Пътешествия, спорт и учене сред природата
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите.
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България.
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение