Финансови условия

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

Такси и други разходи за 2021/22 учебна година (в лева):

ОПУ1
кв. Стрелбище, София
Такса обучение 3 983
Извънкласни дейности
(препоръчително)
3 097
Подготвителни и завършващи дейности – септ. и юни (препоръчително) 885
Дарение за развитие ФОТ
(препоръчително)
885
Общо за 10 месеца
(препоръчително)
8 850
885 / месец
Храна (приблизително) 9.50 / ден
Зелени училища (приблизително) 3 х 400
Материали 100
Транспорт
Административна такса за приемна процедура* 150

 

Има възможност за стипендии за такса обучение при условия, определени от настоятелството на всяко училище. Пишете на info@transform.bg за повече информация.

Разликите в таксите се дължат на разлики в разходите за сгради, цена на живота в различните градове и разлики в плановете за развитие на различните училища.

За таксите за обучение не се събира ДДС. Другите такси включват ДДС.

Транспорт се организира при необходимост и достатъчно желаещи. Понякога семействата организират кооперативен транспорт за няколко деца.

Извънкласните дейности се избират от родителите. Няколко извънкласни дейности са препоръчителни.

Летните занимания – в началото на септември и края на юни имат важна функция за подготовка на децата за учебната година и за завършването и накрая. Те са препоръчителни.

За развитие на образователния модел, външни измервания и изследвания, обучения, методическа подкрепа и професионално развитие на учителите, очакваме дарение към Фондацията. Посочената сума е препоръчителна.

Доставчиците на храна се избират от Настоятелството на всяко училище. Осигуряват се плодове, обяд и следобедна закуска. Възможно е децата да носят домашно приготвена храна.

Зелените училища се организират три пъти в годината за осигуряване на преживявания сред природата, интегриране и задълбочаване на знанията, уменията и нагласите, придобити в обучителния процес.

Таксата за материали е за допълнителни работни тетрадки по английски и канцеларски материали, които се използват в учебния процес.

При записване се дължат сумарно две месечни вноски. Останалите вноски се дължат месечно до 5-то число от септември до април. При предварително плащане за учебната година (на една или две вноски) има намаление. За второ и трето дете има по-значителни намаления.

*Административната такса е еднократна и покрива разходите на училището за организиране и провеждане на приемната процедура.