Свободни места и график за прием

Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия пета поредна година. Общността на Български прогресивни училища вече включва три училища в София и Варна благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

ПРИЕМНА ПРОЦЕДУРА 2021/2022

Български прогресивни училища ще осъществяват прием за град София в две локации – Основно прогресивно училище 1, кв. Стрелбище и Основно прогресивно училище 3, кв. Слатина.

Начало на приемна процедура: 14.12.2020г.

Предучилищен клас (6г.) 

Приемаме деца, които навършват 6г. в годината на кандидатстване. Деца, които не навършват 6г. през 2021г., могат да кандидатстват, но се приемат при специални условия (възраст близка до 6г., готовност за повтаряне на предучилищен клас, емоционална и когнитивна зрялост).

Първи клас (7г.) 

Приемаме деца, които навършват 7г. в годината на кандидатстване. Училището си запазва право да откаже прием на деца, които не навършват 7г. през 2021г.

Свободни места

Начален етап

Подготвителен клас
1. клас
12 места 8 места


СТЪПКИ И ГРАФИК

I. Прием в подготвителен и първи клас 14.12.-30.03. 

Стъпки на приемната процедура

1.стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на заявката за интерес.

3. стъпка: Подаване на заявление за прием.

Свалете и попълнете заявление за прием за учебната 2021-2022 гЗаявленията се подават и обработват на двуседмична база. В края на всеки двуседмичен период семействата, подали заявления през него, получават покана за среща. Своевременно се заплаща и административаната такса за участие в процедурата по прием.

4. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи с приемната комисия.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според обстановката в страната.

5. стъпка: Среща с приемната комисия

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

6. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

Резултатите от срещите се обявяват на следващия работен ден след срещата индивидуално на всяко семейство.

7. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации.

8. стъпка: Сключване на договор за обучение.

 

Подаване на заявление
Онлайн презентация
Среща с приемна комисия
Обявяване на резултати
Сключване на предварителни договори
I група 14.12.2020-13.01. 2021 14.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 до 30.01.2021
II група 15.01.-27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 01.02.2021 до 15.02.2021
III група 28.01.-10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 до 05.03.2021
IV група 12.02.-24.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 01.03.2021 до 19.03.2021
V група* 25.02.-10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 до 30.03.2021

*Група V се осъществява при останали свободни места.

 

Оповестяване на свободни места –  до 26.03.2021г.

II. Прием в прогимназия 01.03 – 30.07. 2021 г.

Прогимназиален етап

5. клас
6. клас
8 места 2 места

III. Прием в други класове начален етап 01.04 – 30.07. 2021 г.

От 01. до 30. март родителите на настоящите ученици на училището заявяват намеренията си за следващата учебна година, като в този период се подписват и предварителните договори с тях.

След 30. март училището ще обяви свободни места за прием в останалите класове, както и процедурата по приема за тях.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school1@transform.bg

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формата по-долу.

Уважаеми родители,

ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали заявка чрез контактната форма, моля пишете на admissions.school1@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 882 741 944