Учителите са водещите участници в образователния процес в училището, които осъществяват визията и мисията на училището. Те са модел за поведение и носят висока отговорност за качеството и ефективността на педагогическото взаимодействие и резултатите от него.

Олег Луканов

Светла Петрова

Таня Трополинова

Росен Узунов

Ренета Трайкова

Радослава Беева

Радина Миндева

Невена Григорова

Надя Борова

Надин Лазарова

Мариян Михайлов

Марина Колева

Климент Климентов

Елена Караиванова

Драган Божилов

Даниела Божичкова

Габриела Йорданова

Габриела Бандрова

Владимир Каменов

Ваня Попова

Десислава Дамянова

Образование: Магистър по туризъм; предстоящо дипломиране – магистър специалност „Начална училищна педагогика“ към ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“. Професионален опит: стартира с включването й към екипа на Начално прогресивно училище 1. С огромно желание и интерес подхожда към учителска професия и се надява уменията 

Росица Георгиева

Образование: Технически университет, магистър инженер Професионален опит: частна детска градина и занималня Квалификации: Институт за следдипломна квалификация към УНСС Хоби и интереси: спорт, танци За мен образованието е: занимание, което трябва да продължи цял живот Учителят е: приятелско рамо, на което можеш да се облегнеш 

Ваня Йорданова

Образование: СУ „Свети Климент Охридски: бакалавърска степен по педагогика, магистърска степен „Журналистика и медии“ Професионален опит: учител  на подготвителна група  в Монтесори детска градина „Къща на децата“ Квалификации: Монтесори философия; Детско развитие; Работа с Монтесори материали във всички ерии на развитие;  Junior achievement (програма за предприемачество за 

Десислава Генкова

Образование: Магистър по приложни изкуства към НХА гр. София Магистър по психология на развитието към НБУ гр. София Професионален опит: Учител по изобразително изкуство в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ Учител на свободна практика към детски школи, занимални и 

Неда Грамадска

Образование: Софийски университет „Св.Климент Охридски”: бакалавър „Начална училищна педагогика с руски език“; магистратури: „Мениджмънт на социално-педагогическите дейности“, „Библиотечно-информационни технологии“. Професионален опит: 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” Квалификации: курс за интерактивно преподаване и съвременна педагогика „Играя и работя с деца”; илюстратор и художник – аниматор; обучение 

Гергана Петкова

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по начална училищна педагогика. Професионален опит:  17 години като начален учител и учител по английски език от 1. до 4. клас в 200 ОУ “Отец Паисий”. Квалификации: мениджмънт на социалните дейности; учител по английски език и информационни технологии