Учители от прогимназиален етап

Учителите са водещите участници в образователния процес в училището, които осъществяват визията и мисията на училището. Те са модел за поведение и носят висока отговорност за качеството и ефективността на педагогическото взаимодействие и резултатите от него.

Пенка Петрова
Учител английски език с развитие в MYP Coordinator
Мариана Бакърджиева
Учител български език и литература 6. и 7. клас
Ивета Стоянова
Учител български език и литература 5.клас и 3. клас; учител по драма
Богдана Денчева
Учител английски език
Климент Климентов
Учител математика
Габриела Бандрова-Талева
Учител социални науки
Георги Туджаров
Учител социални науки
Стефан Семерджиев
Учител природни науки
Невяна Христова
Учител изобразително изкуство
Мориел Георгиева
Учител музика
визуални изкуства
Росен Узунов
Учител драма
Десислава Нейкова
Учител спорт
Людмила Цветкова
Психолог, прогимназиален етап