Днес учениците от трети и четвърти клас представиха финалните си проекти от трансдисциплинарната тема “Кои сме ние?”. Шест седмици учениците изследваха устройството на човешкото тяло, как функционира човешкият организъм и кои са факторите, които влияят върху здравето ни. Работата им формира умения за търсене, подбор, 
Прочети повече
Ден 1. Днес ходихме на Витоша. Най-вълнуващият ден досега. Есента ни се усмихваше и си играеше с опадалата шума в краката ни. Тихо е. Чувахме само гласовете си – детски, безгрижни. Няма време, има само приятели. Пече ни слънце, валя ни дъжд. Опъвахме палатка, пихме 
Прочети повече
През отминалата седмица “любознателните делфини” от предучилищен клас представиха своите финални проекти по трансдисциплинарната тема „Кои сме ние”. Ето какво споделиха техните учители Неда и Ваня: “От началото на учебната година всяка седмица работихме по една от подтемите „Аз и моето семейство”, „Аз и моето училище”, 
Прочети повече
Два пъти седмично учебната програма на НПУ1 включва следобедни модули за учене чрез преживяване и общуване с природата. Те включват практически дейности, при които децата прилагат наученото в реалния живот и развиват собствен образователен и социален опит. Чрез такава седмична организация на образователния процес в училището се осигурява осъществяването на 
Прочети повече
Системата JUMP Math провокира децата да търсят решения, да изследват, да поемат рискове, залагайки на естествения стремеж на детето да задава въпроси. Учителите подпомагат процеса на конструиране на знание и подкрепят ученика в намирането на отговорите.
Прочети повече
Учениците от подготвителен клас заедно с г-жа Ваня и г-жа Неда изследваха как е устроен светът, какво представлява Космосът, как си взаимодействат космическите обекти и как това взаимодействие влияе върху живота на Земята.
Прочети повече
Днес в научната работилница по български език и литература и социални науки второкласниците изследваха какво са добродетели и ценности. Децата сами дефинираха какво са добродетелите – “онова, което ни прави добри”. Заедно потърсиха техните проявления в живота и какви добродетели и ценности се формират в 
Прочети повече
16.09.2016, Южен парк. Първи стъпки в осъществяване на програмата за изследване и физическо здраве: заедно с учителите децата изследваха промяната, която настъпва в края на лятото в природата, спортуваха, играха.
Прочети повече
Скъпи деца и учители, Уважаеми родители и съмишленици, С трепет започваме едно от най-вълнуващите пътешествия в живота. Ще изследваме различни светове, които преплитайки се изграждат нашата вселена. Света на физическата и жива природа, света на човека и обществата, както и необятния свят на идеите и 
Прочети повече
Пред мен се издигат на училището ново необятните стени. Какво ли прикриват? Ще узная щом прекрача през отворени врати. Мечти и загадки в тайни стаи ме очакват да ги взема във ръце. И детските площадки ще отстъпят свойто място в не едно сърце. Ето, идва 
Прочети повече
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите.
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България.
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение