Във връзка с философията ни за учене чрез преживяване и сред природата училището, в сътрудничество с читалище “Бъдеще сега”, организира двудневна зимна приключенска програма. Нашите партньори специално планираха три ключови направления – себепознание, общуване с другите и връзка с природата. Предвидените дейности предизвикаха децата с цел развиване на компетенции 
Прочети повече
Ценностите, споделяни в общността на НПУ1, са водещи при изграждане на взаимоотношенията ни и подходите и методите за образователно взаимодействие в училището. Нашата задача е създаване на условия не само за академичен успех на нашите ученици, но и за формиране на широк спектър от качества 
Прочети повече
Благодарим на всички, които проявяват интерес и споделят мисията и образователната философия на НПУ1! Срещите, които провеждаме, ни убеждават, че споделената грижа между родители и училище за по-добро бъдеще на децата в България е правилният начин за развитие. На всички, които се интересуват от прием 
Прочети повече
Свети огънят на любовта и родилата се надежда – Коледа е. Да посрещнем първата си Коледа с много надежда, с много вяра и душевни сили; светлина да озарява пътя ни – заедно, обединени от мечтата, от грижата и отговорността за децата и вярата, че заедно ще 
Прочети повече
От 12 до 16 декември любознателните изследователи от подготвителен до четвърти клас представят публично финалните си проекти по трансдисциплинарната тема “Къде се намираме във времето и пространството”. Целта на презентациите е да финализират и структурират изследванията, направени от децата, да формират комуникативни умения, да развиват 
Прочети повече
Откриваме празничния Рождественски сезон в Начално прогресивно училище 1. Ще споделим духа на Коледа с родителите и цялата общност на втората си общностна събота, като изработим заедно празнична украса за училището и украсим класните стаи. Ще сме заедно в благотворителната инициатива на децата от подготвителния 
Прочети повече
Изследователският подход е в основата на преподаването и ученето в Начално прогресивно училище 1. Той съхранява естествената любознателност на децата, развива уменията им да наблюдават, описват, обработват данни, извличат информация както обективна, така и от собствените си преживявания. Следвайки целенасочените въпроси на своите учители, те 
Прочети повече
В продължение на трансдисциплинарната тема “Къде се намираме във времето и пространството” децата от ПК “Любознателни делфини” посетиха пощенски клон в съседен квартал. След като чуха каква е историята на писмото, с много желание те написаха собствени писма. В тях споделиха един на друг снимка 
Прочети повече
Днес децата, родителите и учителите на НПУ 1 се събраха на първата общностна събота в училището. Прекарахме три прекрасни часа заедно, като децата споделиха ежедневието си със своите родители, показаха им как са се променили класните стаи през изминалите първи седмици от училищния живот, разказаха 
Прочети повече
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите.
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България.
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение