За УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Училище Такса приемна процедура* Депозит** Такса обучение – предстои актуализация (началото на м. януари 2020)
1 вноска 2 вноски 10 вноски
ОПУ1

170 лв.

февруари

 

март

 

август

50% август

50% януари

септември-април
ОПУ3

170 лв.

февруари

 

март

 

август

50% август

50% януари

септември-април

* Таксата приемна процедура е еднократна и не подлежи на връщане. Включва процеса по кандидатстване и разглеждане на документи, демо уроци, срещи с приемната комисия, последващи административни дейности.

** Депозитът осигурява запазване на мястото на детето/ученика до 30. май и е възвръщаем в този срок. След този срок е невъзвръщаем. Заплаща се при сключване на договор за обучение и е в размер на две месечни такси, като се приспада от първата и последната месечна вноска.

 

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА

 • Образователен процес по иновативен педагогически модел, интегриращ утвърдени световни практики: Монтесори педагогика, Програма за начален етап на Международния бакалауреат (IB PYP), JUMP Math педагогика, Програми за култура на класната стая (Монтесори програма за мир и Responsive Classroom). Моделът включва усвояване на базови научни концепции и факти, формиране на умения, качества на характера и нагласи, преплетени с метаумения, трансдисциплинарно учене и холистичен подход към личността на детето ученик. Стандартите на училището осигуряват покриване на националните стандарти на МОН
 • Програма за личностно, социално и физическо развитие: учене чрез преживяване, учене извън училище, значими културни преживявания веднъж месечно
 • Индивидуален подход и следване нуждите на детето – съотношение учител:ученици 1:4,6
 • Образователни ресурси (авторски, международни, национални)
 • Медицинско обслужване
 • Годишна застраховка
 • Тетрадки и всички необходими учебни пособия
 • Учебен ден от 8.00 до 18.00 часа
 • 10 образователни месеца
 • Плодово-зеленчукова закуска в 10 ч.

Допълнително се заплащат:

 1. Училища извън София (3 пъти годишно)
 2. Учебни системи по английски език
 3. Допълнителни дейности след 16.00 часа (по желание)
 4. Храна: обяд и следобедна закуска
 5. Транспорт
 6. Спортни екипи

Отстъпки от годишна такса:

 • 1% за авансово плащане на годишната такса
 • 5% за следващо дете от семейство

 ХРАНА

 Храненето, осигурено от училището, се осъществява на кетъринг принцип и осигурява обедно хранене (месно и безмесно меню), състоящо се от супа, основно и салата, и следобедна закуска.

Прогнозна цена: 9,50 лв/ден

 

ТРАНСПОРТ – ОПУ3

Транспортът се осъществява от партньорска транспортна фирма, като родителите, заявили услугата, осъществяват договорни отношения и плащания директно към фирмата доставчик.

Прогнозна цена: 220 лв/месец

 

ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ
Договорът за обучение се сключва в рамките на 20 работни дни от оповестяването на решението на приемната комисия. Той е с едногодишен срок и се подновява всяка година до края на м. април на текущата учебна година.

 

Титуляр: ЧОУ „Прогресивно образование“ ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG59UNCR70001522982719
Основание за плащане: Такса за образователна услуга за <трите имена на детето>, <клас>.

Всички такси се заплащат авансово до 5-то число на предходния месец.