Образование:  Софийски университет „Св. Климент Охридски“: бакалавър – „Педагогика – консултиране в образованието“  със специализация „Философия и гражданско образование“. Квалификации: „Драматургия, режисура и монтаж на кратки филмови форми“ – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Професионален опит:  до момента  само извън образователната система. Хоби и интереси:  фотография, кино,  изкуство, природа, 
Прочети повече
Образование: начална училищна педагогика, магистър „Счетоводство и контрол“ Професионален опит: 10 години работа с деца за преодоляване и терапия на болничен престой и стрес 1 година начален учител банков сектор Хоби и интереси: социални дейности, подпомагане на децата с бъбречни увреждания, застъпнически дейности, подкрепа на болнични 
Прочети повече
Образование: НМА „Проф. Панчо Владигеров“ Магистър | Педагогика на обучението по музика     2020 – 2021 НМА „Проф. Панчо Владигеров“ Магистър | Инструменталист – Кларинет                2020 – 2021 НМА „Проф. Панчо Владигеров“ Бакалавър | Инструменталист – Кларинет                2016 – 2020 Професионален опит: Дългогодишен опит като преподавател 
Прочети повече
„Смятам себе си за педантичен по положителен начин. Вярвам, че моето вдъхновение, идеи и амбиции са в състояние да доведат всяка дейност до успех, като за тази цел си сътруднича с другите и ги предизвиквам да генерират идеи!“ Образование: Климент завършва природо-мателматическа гимназия в Шумен 
Прочети повече
Образование: Студент СУ последна година, специалност „Българска филология“ Професионален опит: 4 години опит в работата с деца – последната година е начален учител на 4-ти клас във формално училище, а преди това 1 година учител по английски към занималня и 2 години работи като аниматор 
Прочети повече
Образование: Завършва средно образование в СУ „Тодор Каблешков“ – Стара Загора с профил плуване. От 2018 г се обучава в Национална спортна академия „Васил Левски“ в специалност учител по физическо възпитание и спорт. Професионален опит: 1998 – 2015 г – треньор по плуване; воден спасител 2015 
Прочети повече
Образование: Бакалавърска степен по приложна лингвистика с английски език и испански език Професионален опит: учител по английски език от м.септември 2016 г. Хоби и интереси: природата За мен образованието е: отговорност на всички нас – родители, деца, учители, граждани, общество. Учителят е: този, който наставлява учениците и винаги помни, че 
Прочети повече
Образование: Габриела завършва средното си образование в Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“. Бакалавърска степен придобива в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ /Исторически факултет/ в специалност История. Магистърската програма, която завърша Габриела е в специалност а „Модерна България“, като в същото време придобива педагогическа правоспособност 
Прочети повече