Учители от начален етап

Учителите са водещите участници в образователния процес в училището, които осъществяват визията и мисията на училището. Те са модел за поведение и носят висока отговорност за качеството и ефективността на педагогическото взаимодействие и резултатите от него.

Катя Караджова
Педагогически съветник/учител по математика 4. клас
Ваня Йорданова
Учител подготвителен клас
Олег Луканов
Учител подготвителен клас
Емилия Стоянова
Учител подготвителен клас
Неда Грамадска
Учител 1. клас
Кристина Нейчева
Учител 1. клас
Гергана Петкова
Учител 2. клас
Веселина Джамбазова
Учител 2. клас
Таня Трополинова
Учител 3. клас
Боряна Тодорова
Учител 4. клас
Габриела Йорданова
Учител английски език
Радина Миндева
Учител по английски език и Координатор департамент английски език
Калина Григорова
Учител музика
Росица Георгиева
Организатор стопански дейности