Станете част от общността на Прогресивните училища – прием 2018-2019 година

Основно прогресивно училище 1 изгражда общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Училището приема ученици от подготвителен до шести клас включително.

Изискванията на училището за навършени години за прием в подготвителен клас е 6 години, а за първи – 7 години.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Прием на ученици се извършва само в началото на учебната година.

СВОБОДНИ МЕСТА

Основна сграда кв. Стрелбище:                                                Филиал кв. Младост:                 

-Подготвителен клас: 16                                                                     – Подготвителен клас: 16

-Четвърти клас: 4                                                                                 – Първи клас: 13

-Пети клас: 6

-Шести клас: 6

График приемна процедура

I етап:

  1. Подаване на заявление за прием (в раздел Приемна процедура) – 15.12.2017 – 26.01.2018
  2. Покана за среща с децата и техните семейства – 29.01. – 02.02.2018
  3. Срещи с приемната комисия (с цел опознаване на децата, разговор за очакванията на родителите и възможностите на училището да осигури най-адекватната подкрепа за детето) – 04.-22.02.2018
  4. Решение на приемната комисия – 26.-28.02.2018
  5. Подаване на заявление за записване и сключване на договори по график – 5.-20.03.2018
  6. Обявяване на свободните места – 26.03.2018

II етап: графикът ще бъде обявен допълнително в зависимост от останалите свободни места.

За въпроси и допълнителна информация: school1@transform.bg, 0882 741 944

И нека нашето пътешествие започне сега!

 

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите. 2016-07-13T12:55:44+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/569/
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата. 2016-07-13T12:55:53+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/571/
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България. 2016-07-13T12:56:13+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/575/
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение