На фокус: личностното и професионално развитие на учителите на НПУ1

Начално прогресивно училище 1 приема учителите като основополагащ фактор за успешното реализиране на образователната си философия и като двигатели на учещата се общност. В тази им роля училището очаква от тях и ги подкрепя непрекъснато да се развиват като личности и професионалисти, като осигурява различни възможности и форми за квалификация и развитие. Ежеседмичните педагогически рефлексии на екипа и планирането в сътрудничество подпомагат процеса на взаимната обратна връзка, осмислянето и оценяването на педагогическите подходи и дейности в екипно взаимодействие. Задължителна е IB квалификацията на екипа като част от оторизационния процес: всички учители преминават през IB Workshops. Част от обогатяването на опита бяха и наблюденията, проведени в международни училища в София. Потвърждение за визията и концепцията на училището получиха нашите учители, които участваха в образователен обмен в училището Bloom в Сараево – изключително важно професионално преживяване в срещи с международни образователни експерти, наблюдения, участие в работилници. Предстоят участие на учителите в международна квалификация Responsive Classroom в Лондон през юни и вътрешноучилищна квалификация през юли в сътрудничество с фондация “Темпо”.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите. 2016-07-13T12:55:44+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/569/
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата. 2016-07-13T12:55:53+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/571/
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България. 2016-07-13T12:56:13+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/575/
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение