Стипендиантска програма за ученици от трети и четвърти клас

Училищният борд на Начално прогресивно училище 1 обявява стипендиантска програма за ученици в следните класове

  • 4 стипендии за ученици в трети клас
  • 6 стипендии за ученици в четвърти клас. 

Целта е да се осигури достъп на повече деца до иновативния модел на училището в съгласие с образователната ни концепция. Размерът на стипендията е до 50% от размера на образователната такса.

Условия:

– готовност на семейството за присъединяване към общността на НПУ1: споделяне на общи ценности, демонстриране разбиране на мисията и визията на училището и неговата образователна философия;

– съвместимост на децата с постигнатото ниво от настоящите ученици в класа – проверява се при среща с приемната комисия чрез установяване на нивото по български език и литература, английски език и математика с тест и събеседване;

– доказана нужда от родителите за финансова подкрепа.

Стипендията се присъжда за една година и нейното продължаване зависи от представянето на учениците: степен на развитие на качествата и уменията, описани в профила на ученика; степен на подкрепа и сътрудничество от страна на родителите спрямо детето и училищната общност. Децата ще имат ментор в лицето на класния си ръководител. От стипендиантите се очаква да развиват устойчивост и самостоятелност в представянето си.

Продължаването на стипендията ще се разглежда в края на всяка учебна година.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец на училището
  2. Кратък отговор от родителите на въпроса: „Защо НПУ1 е подходящото училище за моето дете?“ в рамките на 1 страница.
  3. Документи, доказващи нужда от финансова подкрепа

 

Срок за кандидатстване: 26. май

За повече информация: school1@progresivno.org или 0882 944 489

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите. 2016-07-13T12:55:44+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/569/
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата. 2016-07-13T12:55:53+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/571/
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България. 2016-07-13T12:56:13+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/575/
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение