Приемна процедура

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план. Всички кандидати преминават през среща с приемната комисия, като целта е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му.

При прием в подготвителен клас децата не подлежат на подбор. Ако кандидатите са повече от свободните места, се прилага жребий за класирането им.

При прием в първи-четвърти клас приемната комисия проверява и нивото на напредъка на детето, за да установи съвместимостта му с общото достигнато от  настоящите ученици в класа ниво. Целта е да се избегне неравнопоставеност, за да могат всички деца да се движат напред заедно успешно и да се  осигури релевантна подкрепа на всички. В този случай приемната комисия излиза с решение въз основа на тестовете за проверка и педагогическото наблюдение на груповото взаимодействие на кандидатите. Броят на приетите деца зависи от броя на свободните места, останалите попадат в списък на чакащите (ако желаят). При освобождаване на място се прилага жребий за класиране на кандидатите от списъка на чакащите.

С предимство се ползват братя и сестри на настоящи ученици на училището, както и деца на учителите в училището.

 

Срокове за записване в НПУ1 – първи етап на приемната процедура

След срещите с кандидатите и обявяването на резултатите приемната комисия на НПУ1 оповестява следните срокове за записване в училището като следваща стъпка от приемната процедура:

– 10-15. март – подаване на заявления за записване по образец

 изпратен по имейл за нови кандидати; за настоящи ученици на училището образецът е достъпен в електронния дневник.

– 15. март – 04. април – сключване на договори по график след съгласуване с администрацията на училището

– 10. април – обявяване на свободните места на общодостъпно място

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите. 2016-07-13T12:55:44+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/569/
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата. 2016-07-13T12:55:53+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/571/
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България. 2016-07-13T12:56:13+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/575/
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение