Седмица на финалните проекти по трансдисциплинарната PYP тема “Къде се намираме във времето и пространството”

От 12 до 16 декември любознателните изследователи от подготвителен до четвърти клас представят публично финалните си проекти по трансдисциплинарната тема “Къде се намираме във времето и пространството”. Целта на презентациите е да финализират и структурират изследванията, направени от децата, да формират комуникативни умения, да развиват визуалния им език, както и да бъдат оценени от техните учители. Форматът включва презентиране на индивидуален/групов проект, въпроси от публиката и учителите, оценяване и рефлексия на децата върху изминатия процес.

Първи стартираха децата от подготвителен клас, чиято централна идея за изследване беше  “Домовете отразяват местните условия и културните влияния”. Учениците от първи клас ще представят пред децата от подготвителен клас своята централна идея “Физическата география влияе на Земята влияе върху човешките взаимодействия и населените места”. Впечатляващо беше представянето на втори клас “Малка София” пред родителите с централна идея “Ценностите на хората влияят на начина, по който те изграждат центровете на обществения живот в градовете си”, което беше оформено като изложба от модели на значими обществени сгради, формиращи облика на центъра на София. Авторите на моделите представяха пред публиката своята сграда, а след това представиха проектите си по английски език “Градска среда”, които бяха изработили в екип. Представянето на трети и четвърти клас е разделено на две части: “Представяне на значими личности и артефакти от българската история” и A Live History Museum на тема ‘You can’t change History but you can make history’, в които ще демонстрират учене чрез преживяване.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите. 2016-07-13T12:55:44+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/569/
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата. 2016-07-13T12:55:53+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/571/
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България. 2016-07-13T12:56:13+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/575/
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение