Финално представяне на трансдисциплинарната тема “Кои сме ние” в предучилищен клас

През отминалата седмица “любознателните делфини” от предучилищен клас представиха своите финални проекти по трансдисциплинарната тема „Кои сме ние”. Ето какво споделиха техните учители Неда и Ваня: “От началото на учебната година всяка седмица работихме по една от подтемите „Аз и моето семейство”, „Аз и моето училище”, „Аз и професиите”, „Аз и моето здраве”. Децата изработиха четири плаката. Финалът беше индивидуално представяне на всяко дете пред групата. В „Аз и моето семейство” залепиха снимки на членовете на своето семейство и нарисуваха своя дом. В „Аз и моето училище” „построихме” сградата на училището, като си разказахме кой, освен нас, е в сградата и какво прави в нея. Сградата е с пристройка – „Нашите правила”, които изобразихме със снимки на децата от стаята и „Цветето на конфликта” – в него записахме стратегии, които да им помагат да се справят в конфликтни ситуации. В „Аз и професиите” всеки разказа и  нарисува това, което обича да прави най-много и до него залепи картинка на професия, с която свързва това свое любимо занимание. В „Аз и моето здраве” децата работиха в екип и съвсем сами изработиха хранителна пирамида, като до нея залепихме нещата, които трябва да правим, за да сме здрави.

Като за първо излизане на импровизираната ни сцена, нашите делфинчета се представиха прекрасно, всеки сподели какво е най-важно за семейството му, какво най-много обича да прави в училище, кои са неговите  приятелите, кое е любимото му правило, кои професии познава и с какво училището може да му помогне за избраната професия, какво е нужно да правим, за да бъдем здрави.”

Финалното представяне продължава и през новата седмица.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите. 2016-07-13T12:55:44+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/569/
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата. 2016-07-13T12:55:53+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/571/
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България. 2016-07-13T12:56:13+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/575/
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение