Мисията на фондацията е преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век.

Дългосрочни цели на Фондация за образователна трансформация в обществена полза:

 

  1. Трансформация за обновяване на обществения, културния и икономическия живот за проспериращо либерално-демократично развитие на България в обществен интерес.

 

  1. Трансформация на образователната система за изграждане на свободни и отговорни личности, които сами определят смислите на живота си и владеят необходимите компетентности, за да ги реализират заедно.