Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха ни екипът, програмата, амбициите на всички, въвлечени за промяна на системата; възможността да дадем нещо повече на нашите деца. Не на последно място, възможността да участваме в създаването му на всеки един етап. Имаме големи очаквания към НПУ за прогресивно отношение във всеки смисъл.
 1. Цялостната визия и подход.
 2. Хората, които го правят.
 3. Учебната методика и програма.
Привлече ни системата, в чийто център е детето. Също така въвеждането на IB, който е международно признат. За нас е много важно активните занимания да присъстват в ежедневния график, както и всестранното развитие на възможностите на дъщеря ни.
Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате въпреки всичко и всички, които се опитват и ще се опитват да ви пречат. Много харесах всички учители и ми направи впечатление, че всички говорят за любовта на първо място.
Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да се научат да мислят и създават. По-скоро принадлежност и семейство, отколкото стандартно българско училище. Една общност, в която хората се интересуват от развитието и бъдещето на децата. Чисто практично, ефективността на обучителните технологии и бъдещите възможности.
Основното е в подхода към образователния процес и към децата. Мисията и профила на ученика съвпада с нашите виждания. Впечатлихме се от IB системата и Jump Math. Допадна ни екипът, който сте успели да привлечете за каузата. Харесва ни прозрачността и идеята за общност около училището. На добър час, заедно ще успеем!
Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с теория; екип на НПУ
След първата среща получих усещането, че с вас четем една и съща книга. За ИПО зная заради интереса си към Jump Math. Така научих за училището и концепцията. Срещата с ръководителите на проекта беше незабравима – принципите, които изповядвам, чух от тях. Пожелавам успех на всички ни!
Без да са аранжирани по важност:
 • Активно участие на родителите в решенията
 • Прозрачен модел на финансиране/ценообразуване
 • Хората, които ще провеждат обучението
 • Фигурите на мениджмънта
 • Визията за обучение/образование
 • Селекцията на хора (родителите) с подобни на нашите виждания
 • Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата
 • Екипът изглежда мотивиран да работи за децата първо
 • Утвърдената международна програма IB
 • Будни родители
Първоначално се заинтересувахме от системата Jump Math и запознавайки се отблизо, се убедихме в добрите й страни. След това се запознахме с образованието, което се предлага от системата на Министерството, и се убедихме в лошото й качество. НПУ ни привлече с идеите си за цялостно образование на децата, които съвпадат с нашите виждания.
Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход:
 • Развитие на мисленето и логиката
 • Обучение чрез изследване
 • Индивидуален подход с оценка на напредъка и обсъждане с родителите
 • Билингвално обучение
 • Учене извън училището
 • Представените преподаватели като екип като начин на мислене и визия
По-големите ни деца учиха по IB програма. Прочетохме публикацията на Явор Джонев в „Дневник“ и ни хареса идеята и желанието за промяна в образованието в България. Харесахме идеите, принципите, визията и организацията след това.
Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това да го научи да обича да учи, да се развива и постоянно да търси и да постига целите си.
Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти 2. Учене чрез игри, в т.ч. и навън, сред природата 3. Създаване на училищна общност деца-учители-родители.
Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който спомага за развитието на отговорни, емоционално съобразителни и интелигентни личности. Личности, които да могат сами да вземат решения и да поемат отговорността за тях. Благодарим на екипа на НПУ1, че ни предостави възможността за едно по-различно бъдеще и по-добро за нашите деца!
Обещанието за изслушване, подкрепа и свобода.
IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are encouraged to contribute to enhance school experience; organization is lead by a person with management experience of a software development company; reasonable school fee; ambitious teachers team; intensive study of English.
Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се изгради широка обща култура и способност за справяне с различни ситуации.
Харесвам иновативните подходи в обучението на деца. Бих искал моите деца да имат достъп до най-качествените образователни технологии в България.
Страстта и голямото желание, с което ИПО и НПУ1 се отнасят към образованието на децата. Задълбочените познания за съвременните и най-ефективни методи на обучение.
Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания за това как е подходящо да се обучават децата ми.
Много ни повлия и фактът, че и наши приятели ще запишат детето си в НПУ1. Това означава, че вярваме, че ще се създаде среда, която ще е точно такава, каквато бихме искали, че това ще е един щастлив и успешен проект за щастливи и успешни деца.
Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който мисли като мен.“ Много се надяваме това да е гледната точка на всички, които са въвлечени в проекта. Изборът ни не беше лесен, но мислим, че избрахме правилното училище.
Цялостната концепция и идея за промяна на образователната система в България; системата Jump Math за изучаване на математика; IB School – част от семейството на IB училищата и възможността за завършване на IB училище; идеята за това да има часове по мислене, взаимоотношения, представяне на проекти – силно подценявани от другите училища; учене сред природата, създаване на връзкa с природата; развитие на детето сред световното културно наследство – идеята за промяна на обстановката в училище
Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря ни да получи модерно и качествено образование. Привлече ни още избраната система за преподаване по математика, усиленото изучаване на математика и английски език, извънкласните занимания на открито, индивидуалната работа и внимание към всяко дете, изграждането на общност и връзки между децата в училище и извън него.
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение към детето и много други.
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България.
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни уроци) обучение.
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите.
Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по международни стандарти.