1. Цялостната визия и подход.
  2. Хората, които го правят.
  3. Учебната методика и програма.