Учителите са водещите участници в образователния процес в училището, които осъществяват визията и мисията на училището. Те са модел за поведение и носят висока отговорност за качеството и ефективността на педагогическото взаимодействие и резултатите от него.

Ваня Йорданова

Ваня Йорданова

Начален учител
Неда Грамадска

Неда Грамадска

Начален учител
Гергана Петкова

Гергана Петкова

Начален учител
Лилия Стоилова

Лилия Стоилова

Начален учител
Анна Крумова

Анна Крумова

Начален учител
Никол Истилиянова  –  PYP Coordinator

Никол Истилиянова – PYP coordinator

Учител по английски език
Борис Борисов

Борис Борисов

Учител по музика
Десислава Генкова

Десислава Генкова

Учител по визуални изкуства
Десислава Дамянова

Десислава Дамянова

Помощник-учител в 1. клас