За УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

  • Образователна такса ПK-4. клас7300 лева / год.
  • Образователна такса 5.-7. клас7450 лева / год.

Банкова сметка на Основно прогресивно училище 1

Титуляр: ЧОУ “Прогресивно образование” ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG59UNCR70001522982719
Основание за плащане: Такса за образователна услуга за <трите имена на детето>, <клас>.

Всички такси се заплащат авансово до 5-то число на предходния месец.