Основно прогресивно училище 1 изгражда общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

За учебната 2018/2019 година училището ще приема ученици от подготвителен до седми клас включително.

Изискванията на училището за навършени години за прием в подготвителен клас е 6 години, а за първи – 7 години.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Настоятелството на училището и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места с предимство.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Прием на ученици се извършва само в началото на учебната година. За всички новоприети ученици училището осигурява подкрепа за адаптацията.