Slide1

„ДАФНИ ГРУП“ ЕООД – за извършване доставка на продуктите по схема „Училищен плод” за три учебни години 2019-2022 г.

ЕТ „Зоров – 91 – Димитър Зоров“ – за извършване доставка на продуктите по схема „Училищно мляко” за три учебни години 2019-2022 г.