IMG 20180903 120847
Предстои ни още една предизвикателна и вдъхновяваща учебна година – вече като екосистема от прогресивни училища.
Започваме с трепет – вдъхновени от доверието на децата и родителите на нашата общност. Това точно доверие ще ни помага и ще ни държи нащрек, ще ни кара да летим и да се приземяваме, когато трябва.
Предстои да се учим – всички! И деца, и родители, и учители – всички, които работим за развитието на прогресивния образователен модел и самите училища.
На добър час!